لوگوی گروه عطاری در فیس بوک

پسرم صادق و عروسم سمیه در سایت فیس بوک گروهی طبی به اسم "نکاتی از طب طبیعی" ساخته اند.

می توانید اینجا بحث های طبی را بیشتر دنبال کنید.
https://www.facebook.com/groups/tebe20/

Overall rating