من زرد چوبه هستم

درزبان انگلیسی curcuma مرامی نامند. نام علمی curcuma domestica val میباشد .مرا زعفران هندی میگویند.

من ازخانواده زنجبیل هستم  .درطب سنتی عروق الزعفران ودرزبان عربی مرا بقله الخطا طیف (سبزی پرستو) نامیده اند وعلت تیزبینی پرستورا به زردچوبه نسبت داده اند.

خواص وکاربرد:
زردچوبه طبق نظرحکمای طب سنتی گرم وخشک است.

۱-ضد نفخ ،باد شکن ومقوی معده ودستگاه گوارش.
۲-تصفیه کننده خون هستم ودرحل کردن لخته خون اثربارزی دارم.
درهند وچین به علت خاصیت ضد انعقادی خون ،درمواقع وضع حمل از من استفاده میکنند.   .

۳-مقوی کبد(فرمان کشتی بدن)،صفرا بُر(قطع کننده و از بین برنده صفراء)وعامل اصلی درمان کیسه صفرا،وضد انواع یرقان واختلالات کبدی هستم.
۴-درچین وشبه جزیره مالایا به ترتیب برای رفع اسهال واسهال خونی مصرف میشوم.
۵-دراندونزی از من برای تسکین درد رماتیسم وسرفه وسل استفاده شده است.
۶-مقوی بینایی وشفاف کننده چشم هستم وجوشانده ام برای رفع سوزش چشم ودربرخی بیماریهای آن نافع است .
۷-برای رفع بی نظمی قاعدگی بسیا موثرم .
۸-دراندونزی برای معالجه سنگ دربدن وپاک کردن رحم در دوران وضع حمل بکار می روم .
۹-برای مبارزه با التها ب لثه به صورت غرغره استفاده میشوم.
۱۰-دراستعمال خارجی برای درمان زخم ودر موارد دررفتگی اعضا والتها ب های پوست کاربرد دارم.(توضیحات مفصل تر ان شاالله در قسمت بعدی بیان خواهد شد اگر این مطالب با استقبال روبرو شود!).
۱۱-مالیدن گل من کک مک چهره را پاک میکند.ولکه های پوستی رامی برد .

توجه :
۱-زردچوبه به روشنایی حساس است ورنگ خود را از دست میدهد ،پس باید درمحل سربسته ودوراز نورنگهداری شود.
۲-مقدار مجازمصرف زردچوبه ۷ گرم درروزمیباشد وزیاده روی درخورد ن آن برای قلب مضراست، و برای رفع عوارض آن باید ازلیموترش استفاده شود.

نظریه:
شاید حکمتی داشته که آبا واجداد متمد ن وبا فرهنگ ما درشهرها ی باستانی مثل شوشتر، اولا آبگوشت هاوانواع خورشت ها را با زردچوبه طبخ می کرند و ثانیا قبل از اینکه آنرا روی آتش بگذارند اول لیمو عمانی میگذاشتند، بعد زردچوبه می ریختند وسپس آنرا آماده طبخ میکردند!!!!!!!!!!

منابع:معارف گیاهی ،زبان خوراکها و...وتجربیات خانودگی درشهرباستانی ۶۰۰۰ ساله شوشتر.