دارچین

من دارچین هستم وبه انگلیسی مرا cinnamon نامند .
مرغوبترین نوع من دارچین سیلان است ، بخصوص شیرین آن که  عسلی می نامند.دارچین ازنظر طبیعت طبق نظر حکمای طب سنتی ایران گرم وخشک است ونیروی دارویی آن تا ۱۵ سال باقی می ماند!!!

خواص وکاربرد :
۱- اشتها آورم وغذاهای سنگین را لطیف و چربی غذاهای چرب را درهم می شکنم!!.

طرزمصرف

طبق سنت مترقی ایرانیان:
الف پاشیدن پودر دارچین روی غذاهایی مثل کله پاچه و...یا بصورت پاشیدن مخوط پودر شکردارچین، روی حلیم و...

ب-نوشیدن دمکرده دارچین قبل یا بعد از غذا- که به چای دارچین معروف بوده است.

۲-نشاط آورم
۳-نفس را باز میکنم
۴-پادزهرخوبی برای سموم حیوانی ونباتی هستم.
۵-دلهره وترس را ازبین می برم
۶-کبد ومعده راتقویت میکنم
۷-ضدسکسکه هستم (پخته دارچین ،سرکه ومصطکی با یکدیگر)
۸-رعشه را تسکین میدهم-اگر مرادر روغن بجوشانید وبه تنهایی یا با زرده تخم مرغ پخته مالیده کنید، جهت رعشه وتسکین درد عضلات مفیدم!
۹-ازبین برنده دلهره ووسواس .بازهم ازخواص اعجاب انگیز خود بگویم؟!!!!
۱۰-جلادهنده قلب
۱۱-ضد بوی بددهان ،ضعف آواز وسرفه های خلط آور
۱۲-خشک کننده زخمها ی چرکی وپاک کننده کک مک میباشم-مالیدن پودرخمیر مانند من با عسل به موضع، زخمهای چرکی را خشک وکک مک را پاک می نماید.

درصنعت داروسازی ازاسانس دارچین ودرطب سنتی ازعرق وعطردارچین استفاده می شود.

اگرمیخواهید مرا بهتر بشناسید کتابهای مخزن الادویه ،معارف گیاهی وزبان خوراکها و...را بخوانید ومثل عطاروبالاترازاو،ازسنت و تجربیات گذشتگان برای شناخت ومعرفی من استفاده کنید .