من گزنه هستم

بهترین پایین آورنده قند خون و درمان کننده آسم های ریوی ،غانقاریا (عضو مردگی) ،برونشیت های حاد زخم های چرکی و عفونی ، زخم های سرطانی( خوره ای) و عفونت رحم ،زیاد کننده ادرار ،افزاینده شیر زنان شیر ده ،ضد روماتیسم و کم خونی .

بذر من قوی تر از برگ و ساقه من می باشد .از ریشه ام برای جلوگیری از ریزش مو استفاده می شود .

تقویت کننده اعمال هضم ، بند آورنده خون ،رفع کننده بعضی بیماری های پوستی مسهل ،ضد کرم ،رفع کننده نزله هستم و در استفراغ خونی اثر مفیدی دارم .

طرز استفاده :
الف.دم کرده همراه با گل گاوزبان
ب.مصرف آب مقطر (عرق)
ج.مصرف آب پخته من