من شیرین بیان هستم.انگلیسی ها مرا خوب می شناسند و چندین اسم دارم Licorice, Liquorice, Liquorish!

من درمان کننده آنژین (گلو درد)،برو نشیت،سرفه ،تب ،گریپ مسکن تشنگی و التهاب معده ،مقوی اعصاب ، باد شکن و بهترین دارو برای تنگی نفس بوده و سینه را نرم و آواز را باز می کنم.

مقدار مجاز مصرف ریشه من ۱۰گرم می باشد و بایستی آن را جوشانده و با عسل میل کرد و بدرقه من بایستی آلو و یا آش آلوباشد و چنانچه آب هندوانه را بدرقه من کنند فشار خون را پایین می آورم .

درمان سوختگی های شدید با برگ من :برگ های من را ابتدا باید پودر کرد و بعد با مقداری روغن زیتون مخلوط  کرد و سپس به صورت مرهم روی سوختگی ضماد کرد.