من زرشک هستم در زبان انگلیسی مراBarberry treeنامند.

من ، خنک ،صفرا بْر ،حافظ کبد وکلیه ها ، دشمن هپا تیت (یرقان) وسنگ کیسه صفرا ودافع سنگ کلیه وسنگ مثا نه میباشم.

آیا باورمکنید  اگربگویم من حتی درمان کننده نارسا یی های قلبی ،تنگی نفس واختلا لات دوران یا ئسگی ،اسهال و.... میبا شم؟ .

یک نوع مرا زرشک پلو یی میگویند که بی دانه است ونوع د یگرم زرشک آبی(شربتی)است ودانه دار که به طور وحشی می رویم و خواص دارویی بسیاری دارم و دوست شما در این هوای گرم هستم.

۱-درمان یرقا ن،سنگ کیسه صفرا ودفع سنگ کلیه ومثانه :
۲۵ گرم پوست ریشه خشک درختچه را در یک لیتر آب سرد نیم ساعت خیسانده وحرارت دهید تا ۲دقیقه بجوشد بعد آنرا صاف کرده وباعسل شیرین کرده و بعد از نها ر وشام هر بار بمیزان یک فنجان نوش جان کنید

۲- درمان نا رسایی های قلبی ،تنگی نفس واسهال : دم کردن میوه زرشک دانه دار (آبی)

۳- رفع اختلالا ت دوران یائسگی:   ۱۰ تا ۱۵ گرم زرشک خشک آبی را کوبیده وبا ۱۰۰ گرم آب نیم ساعت خیسانده وحرارت د هید تا ۱ دقیقه بجوشد وبعد روزی ۳ تا ۴ بار وهر بار یک استکان آنرا بنوشید

۴- درمان اسها ل : ۱۵ گرم برگ خشک ز رشک را در ۲ لیوان آب حرارت داده وبعد از صاف کردن باعسل شیرین کرده وروزی ۳ فنجا ن دربین غذاهای اصلی بنوشید

۵-شربت زرشک آبی(شربتی) مقوی کبد ،کلیه ،صفرا بر ،ضد عطش و.....

طرز تهیه شربت زرشک:
۱ کیلو زرشک آبی را در۳ لیتر آب جوشانده وبعد از کاهش حرارت در یک شیشه د ر آفتا ب گذاشته تا مزه گس آن کاهش ومزه ترشی اش افزایش پیدا کند .البته درب شیشه باید با پنبه یا چوب پنبه بگونه ای بسته شود که نه گاز بر ا حتی خارج شود ونه درب آن سفت شود.

نوش جان!
واقعا در هوای گرم تابستان از درست کردن این شربت گوارا خودتان را محروم نکنید.