من کاکُل(کُلاله) ذرت هستم.

ذرت به لفظ فرنگ corn نامیده میشه(با خریدن ذرت موهای اون رو بکشید و در بیارید؛من همون گیسهای ذرت هستم).

 

معجزه میکنم دوست صمیمی کلیه ها ، کبد ومثانه هستم ،اگر گرفتار آلبومینوری شدید که بعلت خرابی کلیه ها آلبومین در ادرار پیدا شد واگر ورم به سراغ شما آمد و پشت پاها،یا قسمتی از بدن ورم کرد ویا صبح ها زیر چشمها ی شما ورم کرد بسراغ من بیا یید .

 

من با داشتن سیلیس وپتاس رفیق شفیق کلیه ها ومثا نه ای هستم، که اگر خوب کارنکنند سموم نه تنها از بدن خا رج نشده بلکه مرگ دور از انتظار نیست !

من آنقدر مفید وکم ضررهستم که زنان باردار با خیال راحت می توانند از من استفاده کنند.مصرف من هرگز عوارض املاح پیشاب آور را ندارد.

 

طرزمصرف :

درمان آلبومینوری ،قولنج کلیوی ،درد مثانه ،اختلالات کبد،تسکین درد نقرس و روما تیسم!:

۳۰ تا ۴۰ گرم کا کل ذرت +یک لیتر آب سرد را   ۵ دقیقه جوشانده وبگذارید ۱۵دقیقه مثل چای دم بکشد ،بعد آنرا مصرف کنید.

 

زمان مصرف : در فاصله غذا ها

 مقدارمصر ف : نصف فنجا ن +یک قا شق چای خوری عسل(ودرصورت نیاز کمی شکر)

Overall rating